Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57048
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKiểm toán nhà nước
dc.date.issued2020-05-11
dc.identifier.other37311
dc.identifier.urihttps://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=37311
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/57048-
dc.descriptionBáo cáo kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018 (Số: 41/BC-KTNN) được Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội ngày 11/05/2020. Báo cáo gồm 5 mục nêu rõ việc thực hiện kiểm toán bảo hiểm xã hội năm 2018: Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thực hiện chính sách BHXH; Quản lý Quỹ BHXH; Chi phí quản lý bộ máy;.... (kèm theo 2 phụ lục).
dc.formatpdf
dc.format.extent10 trang
dc.language.isovi
dc.rightshttp://quochoi.vn
dc.sourceKỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
dc.subjectBáo cáo
dc.subjectKiểm toán
dc.subjectBảo hiểm xã hội
dc.subjectQuốc hội
dc.subjectKhóa XIV
dc.subjectKỳ 9
dc.subject41/BC-KTNN
dc.titleBáo cáo kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018
dc.typeBáo cáo
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2b62ec33-1d30-4c9a-aa42-9b8f32ce9fb7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 752,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.