Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57088
Title: Chế định biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Hà Lệ Thủy
Keywords: Biện pháp tư pháp
Luật hình sự
Việt Nam
Abstract: Luận án phân tích được quá trình hình thành và phát triển của chế định các biện pháp tư pháp, khái quát và phân tích pháp luật hình sự một số nước trên thế giới quy định về biện pháp này để có cái nhìn so sánh, đối chiếu, qua đó tiếp thu một cách có chọn lọc. Luận án đã đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng hiệu quả áp dụng các biện pháp này trong thời gian tới.
Advisor: Phạm Mạnh Hùng, Hoàng Văn Hùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN Thuy full in nộp hội đồng 2.8.2020- PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an (Đã chỉnh sửa)- Viet PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 564,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an bao ve cap truong- Anh PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 518,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung dong gop moi cua luan an-Viet PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 77,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.