Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57101
Title: Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lý Thị Ngọc
Keywords: An ninh quốc gia
Bảo vệ an ninh quốc gia
Chính sách pháp luật
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) để thực hiện nghiên cứu như: Chính sách pháp luật bảo vệ ANQG, chính sách pháp luật bảo vệ ANQG ở Việt Nam; thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ ANQG; các lĩnh vực chính sách pháp luật bảo vệ ANQG. Trên cơ sở khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ ANQG ở Việt Nam thời gian qua, luận án đã làm rõ phương hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ ANQG ở Việt Nam hiện nay.
Advisor: Đỗ Phú Hải
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 201 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA LyThiNgoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT LyThiNgoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 563,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng LyThiNgoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 676,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_LyThiNgoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.