Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57105
Title: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Thanh Sơn
Keywords: Đồng bằng Sông Cửu Long
Quản lý Nhà nước
Công chức cấp xã
Công chức
Người Khmer
Abstract: Luận án tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, rút ra giá trị tham khảo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm: i) hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer; ii) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch công chức cấp xã người Khmer gắn với nhu cầu sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chủ động về nguồn cán bộ, bố trí hợp lý theo cơ cấu; iii) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ công chức cấp xã người Khmer tăng về số lượng, mạnh về chất lượng và phẩm chất chính trị, đạo đức.
Advisor: Lưu Kiếm Thanh, Ngô Thành Can
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 204 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: other
Right: Học viện Hành chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận văn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang TTM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 132,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 328,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 291,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.