Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57119
Title: Mức độ sẵn sàng tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam: So sánh với trường hợp của Trung Quốc
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Việt Nam
Trung Quốc
Abstract: Tài liệu giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp; sự chuẩn bị và chính sách tham gia 4.0 của Trung Quốc; sự sẵn sàng của Việt Nam với 4.0; một số gợi ý chính sách.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 17 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem. Muc đo san sang tham gia CMCN 4.0 VN_So sanh TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 495,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.