Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57130
Title: Cải cách độc quyền trong ngành điện ở Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Cải cách
Độc quyền
Ngành điện
Việt Nam
Abstract: Tài liệu sơ lược về ngành điện ở Việt Nam; tiến trình cải cách độc quyền trong ngành điện; những vấn đề đặt ra và gợi ý định hướng tiếp tục cải cách.
Issue Date: 2018
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Cai cach đoc quyen nganh Đien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 566,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.