Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57139
Title: CMCN 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với các nước trên thế giới
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: CMCN 4.0
Thế giới
Abstract: Tài liệu đưa ra một số tin quốc tế về CMCN 4.0; nghiên cứu các chính sách về CMCN 4.0.
Issue Date: 2018
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.CMCN4_0 va nhung vđe đat ra đoi voi cac nuoc tren the gioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 725,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.