Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57149
Title: Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Tích tụ
Ruộng đất
Nông nghiệp
Tập trung ruộng đất
Abstract: Tài liệu đề cập đến khái quát về tình hình biến động đất nông nghiệp thời gian qua; một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay; những khó khăn, bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai; một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 18 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Hthuc tich tu tap trung ruong dat trong NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 444,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.