Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57158
Title: Vị trí các tác phẩm viết cho Piano của l.v.Beethoven trong đào tạo piano chuyên nghiệp tại Việt Nam
Authors: Trịnh Minh Trang
Keywords: Tác phẩm viết
Piano
Beethoven
Đào tạo piano chuyên nghiệp
Việt Nam
Abstract: Xây dựng mối quan hệ khoa học biện chứng giữa các tác phẩm viết cho Piano của L.v. Beethoven được sử dụng nhiều trong đào tạo tại Việt Nam đối với việc phát huy thế mạnh và khắc phục nhược điểm của học sinh sinh viên Việt Nam chuyên ngành Piano trong đào tạo Piano chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Advisor: Trần Thu Hà
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 308 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • luananTMT-scan-ky-post_compressed.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtatluanan-sauPBĐL(2)-post.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 564,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • dong-gop-luanan-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 109,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • dong-gop-luanan-tieng-Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 70,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.