Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57182
Title: Báo cáo tổng quan về phát triển kinh tế hộ tại Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Báo cáo
Phát triển
Kinh tế hộ
Phú Thọ
Hà Tây
Nghệ An
Quảng Nam
Khánh Hòa
Lâm Đồng
Long An
Abstract: Tài liệu khái quát về chính sách phát triển kinh tế hộ ở 7 tỉnh; tình hình phát triển kinh tế hộ ở 7 tỉnh; từ đó đưa ra những khó khăn chính trong phát triển kinh tế hộ và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
Type: Báo cáo
Extent: 43 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quối hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Phat trien kinh te ho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 332,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.