Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57187
Title: Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam (bản dịch)
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Tăng trưởng
Chuyển đổi cơ cấu
Nông thôn
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến bối cảnh Việt Nam; đặc điểm của bộ số liệu VARHS và các bộ số liệu khác; những chuyển đổi ở địa phương; thương mại hóa trong nông nghiệp, kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn; các vấn đề về đất đai, thị trường quyền tài sản và Đầu tư; lao động và di cư; công nghệ thông tin và truyền thông; vốn xã hội và chính trị.
Issue Date: 2016-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 334 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Sach Tang truong, chuyen dich va thay doi nong thon VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.