Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57194
Title: Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Keywords: Nhân lực
Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguồn nhân lực
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam; Việt Nam và sự sẵn sàng tham gia cuộc CMCN 4.0; tác động của CMCN 4.0 đối với việc phát triển nguồn nhân lực; từ đó đưa ra một số kiến nghị chính sách
Issue Date: 2018
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Tac đong CMCN 4_0 đen nguon nhan luc VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 688,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.