Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57208
Title: Việc làm xanh trong bối cảnh thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Keywords: Việc làm xanh
Tăng trưởng xanh
Việt Nam
Tăng trưởng
Abstract: Tài liệu về các chính sách liên quan tới tăng trưởng xnah và việc làm xanh của Việt Nam; thực trạng việc làm xanh tại Việt Nam; một số nhận xét, đánh giá về việc làm xanh tại Việt Nam; từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy tạo việc làm xanh tại Việt Nam.
Issue Date: 2018
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Viec lam xanh trong bcanh thuc hien tang truong xanh_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 322,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.