Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57209
Title: Việt Nam trước ngã rẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Keywords: Việt Nam
Ngã rẽ
Giá trị toàn cầu
Abstract: Tài liệu đề cập đến thách thức và vấn đề đặt ra trong thực hiện mục tiêu khát vọng; Việt Nam trước ngã rẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao vị thế trong GVC từ góc nhìn nghiên cứu và quản lý.
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 12 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.VNam_Chuoi gia tri toan cau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.