Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57213
Title: Xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Keywords: Công nghệ 4.0
Nông nghiệp
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đưa ra các chính sách của một số nước nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp; từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 14 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Xu huong ung dung CN 4.0 trong nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 414,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.