Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57231
Title: Một số vấn đề về quần đảo ngoài khơi của quốc gia lục địa và thực tiễn ở Biển Đông
Authors: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Quần đảo ngoài khơi
Quốc gia lục địa
Biển Đông
Abstract: Được ký kết năm 1982, sau 25 năm thực thi, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) đã khẳng định được vai trò của Hiến pháp của đại dương trong đảm bảo trật tự pháp lý trên biển, với một trong những thành tựu to lớn là quy chế đặc biệt quốc gia quần đảo. Tuy nhiên, gần đây, nảy sinh một số ý tưởng "xét lại" cho rằng UNCLOS 1982 không phải là toàn bộ luật biển quốc tế và nhiều vấn đề không được điều chỉnh bởi được tập quản quốc tế và các nguyên tắc luật chung điều chỉnh. UNCLOS đã Lập luận cô xúy "quần đảo ngoài khơi của quốc gia lục địa " là một ví dụ. Bài viết này sẽ nhằm đánh giá liệu có tồn tại một tập quán quốc tế điều chỉnh vấn đề quần đảo ngoài khơi của quốc gia lục địa hay không.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 34 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT1.20.Qdao ngoai khoi cua Qgia luc dia va thuc tien o Bdong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.