Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57234
Title: Quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Liên Bang Đức qua 45 năm phát triển
Authors: Nguyễn Thị Thìn
Keywords: Quan hệ ngoại giao
Việt Nam
Cộng hòa Liên bang Đức
EVFTA
Abstract: Năm 2020. Việt Nam và Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua 45 năm, quan hệ giữa hai nước chứng kiến nhiều bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Dù có trở lực khiến quan hệ song phương gặp khó khăn, song nhìn chung đặc điểm nổi bật trong môi quan hệ này khá tích cực. Bài viết điểm lại những nét chính trong quan hệ Việt Nam - CHLB Đức, chỉ rõ những cơ hội và thách thức trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ song phương này trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 20 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT1.20.Qhe VN_CHLBĐuc qua 45 nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.