Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57235
Title: Xu thế tập hợp lực lượng ở Châu Á-Thái Bình Dương 5-10 năm tới: Tác động và đối sách của Việt Nam
Authors: Lê Hải Bình
Keywords: Chính sách đối ngoại
Tập hợp lực lượng
Châu Á-Thái Bình Dương
Việt Nam
Abstract: Sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước lớn và gia tăng cạnh tranh chiến lược đã khiển tập hợp lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương đi theo các hướng lớn như do Mỹ dẫn dắt, do Trung Quốc dẫn dắt, do các nước khác dẫn dắt và theo lĩnh vực. Sự dịch chuyển tập hợp lực lượng này tác động đến tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở cấp độ cục diện, cấu trúc khu vực, các nước và các vấn đề. Việt Nam đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức Việt Nam cần trong bổi cảnh mới. Để có thể ứng xử phù hợp, Việt Nam nhận thức rõ các xu hướng tập hợp lực lượng phương châm và từ đó đề ra các biện pháp thích hợp.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 24 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT1.20.Xu the tap hop lluong Chau A _TBDuong 5-10 nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.