Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57239
Title: Asean và vấn đề khủng hoảng người tị nạn Rohingya tại bang Rakhine: Góc nhìn từ học giả hiện nay
Authors: Lê Thùy Linh
Keywords: Asean
Khủng hoảng
Người tị nạn
Rohingya
Rakhine
Abstract: Bàn về vai trò ASEAN trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn Rohingya, giới học giả hiện nay đem đến cải nhìn toàn diện hơn, cho rằng ASEAN đã thể hiện vai trò nhất định, tích cực trong vấn đề Rakhine. Trước đây, đa phần các học giả cho rằng vai trò ASEAN hạn chế, thiếu tích cực. Nguyên nhân xuất phát từ sự phức tạp trong nguồn gốc lịch sử của vấn đề, hạn chế trong nguyên tắc hoạt động của ASEAN, sự khác biệt trong quan điểm các bên liên quan... Bài viết cho thấy sự thay đổi trong quan điểm giới học giả, đồng thời khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của ASEAN trong vấn đề người Rohingya. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này trong khuôn khổ ASEAN trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 28 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.