Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57245
Title: Nguyên trạng mong manh ở Biển Đông
Authors: Gregory B.Poling
Keywords: Trung Quốc
Biển Đông
Dân quân biển
Cảnh sát biển
Giải quyết tranh chấp
Abstract: Trung Quốc đang hước vào một giai đoạn mới trong tranh chấp ở Biển Đông thông qua việc hoàn thành cải tạo đảo và sử dụng các đảo nhân tạo. Trung Quốc tích cực sử dụng các lực lượng cảnh sát biển và dân quân biển để chèn ép các nước khác trong khu vực. Phản ứng của các nước khác hiện chưa hiệu quả trong việc đổi phó lại các mối đe dọa từ lực lượng cảnh sát biển và dân quân biển của Trung Quốc vì các mối đe dọa này dưới ngưỡng xung đột. Tuy nhiên, đây là một nguyên trạng mong manh vì cách thức dễ làm các bên này của Trung Quốc trì hoãn đàm phán hòa bình và nảy sinh xung đột. Cách thức phù hợp là Trung Quốc và yêu sách cần tham gia vào một tiến trình giải quyết thực chất các tranh chấp ở Biển Đông.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 22 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19.Nguyen trang mong manh bien dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.