Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57281
Title: So sánh các phương thức giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư trong hiệp định CPTPP và EVIPA - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Trần Thu Yến
Keywords: CPTPP
Giải quyết
Tranh chấp
Nhà đầu tư nước ngoài
Chính phủ
Hiệp định CPTPP và EVIPA
EVIPA
Việt Nam
Abstract: Trong thời gian gần đây: Việt Nam đã kí kết hai Hiệp định thương mại tự do thế hệ (FTAs) điển hình là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA). Trong đó, việc tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư lại không ít những thách thức. Trong khuôn khổ bài viết này; tác giả phân tích tranh chấp đầu tư quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài vì chính phủ nước tiếp nhận đầu tư (ISDS) trên cơ sở so sánh các phương thức trong cơ chế ISDS của Hiệp định CPTPP và EVIPA, từ đó đưa ra một số khuyến nghị.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05.2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.