Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57289
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
Authors: Nguyễn Văn Doanh
Keywords: Giải pháp
Phòng ngừa
Tội phạm
Tham nhũng
Chức vụ
Quản lý
Sử dụng đất đai
Abstract: Hiện nay, tình hình tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng địa phương trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra những hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra một số nguyên nhân của tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tham nhũng và chức vụ trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05.2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.20.Toi pham tham nhung va chvu _Qly sdung đat đai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.