Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57300
Title: Nhận xét về các điều kiện kinh doanh, quy định quản lý trong dự thảo luật Giao thông đường bộ
Authors: Ngô Vĩnh Bạch Dương
Keywords: Giao thông đường bộ
Điều kiện kinh doanh
Quy định quản lý
Dự thảo luật
Luật Giao thông đường bộ
Abstract: Bài viết nêu ý kiến nhận xét và đề xuất về những nội dung cụ thể liên quan đến định nghĩa kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; định danh mọi xe kinh doanh vận chuyển hành khác dưới 9 chỗ là taxi vào dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi, tháng 6-2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.