Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57315
Title: Thực trạng quản lý nhà nước về cư trú
Authors: Lê Thị Thủy
Keywords: Cư trú
Quản lý nhà nước
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bài viết trình bày các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền cư trú của công dân, thực trạng, những bất cập vướng mắc của quản lý nhà nước về cư trú trong thực tiễn và đề xuất hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2020-07-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Trang TTĐT Luật sư Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang TTĐT Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Thực trang quản lý Nhà nước về cư trú_TTTĐTLSVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 611,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.