Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57318
Title: Một số vướng mắc, bất cập tiếp tục đặt ra tại các văn bản pháp luật về cư trú hiện hành
Authors: Đinh Thế Cát, Nguyễn Minh Thái
Keywords: Cư trú
Văn bản pháp luật
Vướng mắc
Bất cập
Abstract: Bài viết nêu kết quả và một số vướng mắt, bất cập của hệ thống pháp luật về cư trú hiện hành cũng như một số kiến nghị, đề xuất khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với công dân.
Issue Date: 2015-05-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.