Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.temporalThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Hương Linh, Tạ Minh Thảo-
dc.creatorPhạm Thiên Hoàng, Lê Hoàng Diễm Hương-
dc.creatorTrần Bình Minh, Đinh Thu Hằng-
dc.creatorĐỗ Thị Nhân Thiên, Đào Xuân Tùng Anh-
dc.creatorLê Minh Ngọc-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57320-
dc.description.abstractĐề tài tìm hiểu cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về rủi ro trong quản lý Nhà nước đối với các dự án PPP giao thông đường bộ, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro và tác hại của nó trong thực hiện, thúc đẩy việc huy động nguồn lực từ đầu tư tư nhân và góp phần tăng hiệu quả của dự án PPP.-
dc.format.extent114 trang, pdf-
dc.rightsTrang thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tưvi
dc.subjectRủi rovi
dc.subjectQuản lý Nhà nướcvi
dc.subjectĐầu tưvi
dc.subjectĐối tác công tưvi
dc.subjectPPPvi
dc.subjectGiao thông đường bộvi
dc.subjectNhân diệnvi
dc.subjectGiải pháp chính sáchvi
dc.titleRủi ro trong quản lý Nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) lĩnh vực giao thông đường bộ: Nhận diện và giải pháp chính sáchvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTrang thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.