Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57323
Title: Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – Từ quy định đến thực tiễn
Authors: Phan Thành Nhân, Đỗ Thị Nhung
Keywords: Cư trú
Cấm đi khỏi nơi cư trú
Biện pháp ngăn chặn
Thực tiễn
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng ở giai đoạn xét xử và đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2019-12-01
Type: Bách khoa toàn thư
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú_TCTAND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 622,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.