Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57339
Title: Bảo đảm an ninh môi trường biển Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
Authors: Nguyễn Mạnh Cường, Lương Thị Kim Dung
Keywords: Môi trường
An ninh môi trường
Môi trường biển
Chuyển đổi kinh tế
Chuyển đổi sinh thái
Chuyển đổi xã hội
Abstract: Bài viết tập trung vào việc nhận diện các hiểm họa đe dọa an ninh môi trường biển Việt Nam, phân tích cơ chế, chính sách, pháp luật Việt Nam về an ninh môi trường biển và đề xuất giải pháp hữu hiệu cho tăng cường bảo đảm an ninh môi trường biển phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội của Việt Nam.
Issue Date: 2019
Type: Kỉ yếu
Extent: 14 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.