Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57351
Title: An ninh môi trường trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn Thế Chinh, Phan Thị Kim Oanh
Phạm Thị Hà
Keywords: Môi trường
An ninh môi trường
Abstract: Bài viết phân tích nội hàm khái niệm an ninh môi trường, những vấn đề nổi cộm tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và kinh nghiệm một số quốc gia trong việc đảm bảo an ninh môi trường.
Issue Date: 2019
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 19 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_An ninh môi trường trong bối cảnh hiện nay_VTNMT-DHQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 32,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.