Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57404
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Vinh Quang-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57404-
dc.description.abstractBài viết trình bày cơ sở lý luận liên quan đến an ninh môi trường, an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; an ninh môi trường từ tiếp cận an ninh phi truyền thống.-
dc.format.extent12 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsKỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”vi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.subjectAn ninh môi trườngvi
dc.subjectAn ninh phi truyền thốngvi
dc.titleAn ninh môi trường từ tiếp cận an ninh phi truyền thốngvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodKỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.