Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57411
Title: Bình luận bản án về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Bản án
Sở hữu công nghiệp
Nhãn hiệu
Xâm phạm quyền sở hữu
Abstract: Tài liệu tóm tắt nội dung vụ án; bình luận, xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chế tài xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 1 (kỳ I tháng 1-2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND1.20.Bluan ban an ve hvi xpham quyen so huu cong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.