Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57431
Title: Một số vấn đề về tội đào ngũ quy định tại Điều 402 Bộ Luật Hình sự năm 2015
Authors: Vũ Đức Việt
Keywords: Tội đào ngũ
Điều 402
Bộ luật Hình sự năm 2015
Đào ngũ
Abstract: Tài liệu đề cập đến các yếu tố cấu thành tội đào ngũ; một số điểm mới của tội đào ngũ quy định tại Điều 402 BLHS 2015 so với quy định tại Điều 325 BLHS 1999 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009); từ đó đưa ra một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 5 (kỳ I tháng 3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND5.20.Toi dao ngu_BLHS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.