Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57434
Title: Một số bất cập về đối tượng, hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Authors: Trần Hữu Quân
Keywords: Chuyển đổi nghề
Bồi thường
Thu hồi đất nông nghiệp
Nông nghiệp
Abstract: Tài liệu đề cập tình huống từ đó đề cập đến từng quan điểm giải quyết liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 6 (kỳ II tháng 3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND6.20.Bat cap khi NN thu hoi dat nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.