Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57468
Title: Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong giải quyết vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm
Authors: Nguyễn Quang Lộc, Đỗ Mai Bích Phượng
Keywords: Vụ án
Bảo vệ động vật hoang dã
Động vật nguy cấp, quý, hiếm
Động vật hoang dã
Tội danh
Abstract: Tài liệu nêu khái niệm về động vật hoang dã; một số quy định mới của Bộ Luật hình sự 2015 về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm; từ đó đưa ra các vướng mắc, khó khăn, bất cập; một số lưu ý về phân biệt tội danh.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 9 (kỳ I tháng 5/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.