Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57472
Title: Quyền sở hữu căn hộ khách sạn theo pháp luật Việt Nam
Authors: Dương Kim Thế Nguyên
Keywords: Quyền sở hữu
Căn hộ khách sạn
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đưa ra các khái niệm về căn hộ khách sạn; bản chất pháp lý của quyền sở hữu (QSH) căn hộ khách sạn; xác lập QSH của khách hàng đối với căn hộ khách sạn - khả năng cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng sở hữu căn hộ khách sạn; quản lý và khai thác thương mại đối với căn hộ khách sạn.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 9 (kỳ I tháng 5/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND10.20.So huu can ho ksan_PLVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.