Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57481
Title: Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi từ thực tiễn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Authors: Ngô Quang Huy
Keywords: Bảo hiểm tiền gửi
Pháp luật
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Bảo hiểm
Abstract: Luận án đã nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bao gồm: thực trạng về chủ thể tham gia, quyền và nghĩa vụ của các bên; thực trạng nộp phí, sử dụng phí của tổ chức BHTGVN; thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật BHTG tại tổ chức BHTGVN thông qua nghiệp vụ cụ thể; luận án cũng đưa ra các số liệu, vụ việc để chứng minh cho các nhận xét của mình. Ngoài ra, luận án còn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong cơ chế chính sách, quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành để từ đó chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó.
Advisor: Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Tuyến
Date Created: 2020
Type: Luận án
Extent: 173 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NgoQuangHuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NgoQuangHuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 869,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NgoQuangHUy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 577,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NgoQuangHuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.