Phân quyền - Luật biên dịch : [95]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95
 • TVQH_Luật về các bệnh truyền nhiễm của Singapore.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Nguyệt Ánh (biên dịch) (2020-10)

 • Luật các bệnh truyền nhiễm của Singapore được ban hành năm 1976 và được sửa đổi năm 2003, Luật này liên quan đến kiểm dịch và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Luật bao gồm: 8 phần, kèm theo 6 phụ lục

 • TVQH_Luật về chất ma túy và chất hướng thần của Liên bang Nga.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Lưu Hoài Bảo (biên dịch) (2020-10)

 • Luật về chất ma túy và chất hướng thần của Liên bang Nga thông qua tại Duma Quốc gia từ ngày 10/12/1997; được phê chuẩn bởi Hội Đồng Liên bang từ ngày 24/12/1997. Luật gồm: 8 chương, 61 điều.

 • TVQH_Luật Giao thông đường bộ Ustralia khu Đặc khu hành chính Thủ đô Cnberra_tiếng Việt.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật giao thông đường bộ Australia của Đặc khu hành chính Thủ đô Camberra, có hiệu lực ngày 22 tháng 8 năm 2019; Đạo luật này nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các quy tắc đường bộ thống nhất quốc gia trong ACT, để cung cấp các vấn đề khác liên quan đến an toàn và quản lý giao thông trên đường bộ và các khu vực liên quan đến đường và cho các mục đích khác.

 • TVHQ_Luật Đường bộ của Hàn Quốc_BGTVT..pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Giao thông vận tải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật Đường bộ Hàn Quốc gồm 10 chương và 118 điều. kèm theo các phụ lục quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới giao thông đường bộ Hàn Quốc, cụ thể: Chương 1: Các điều khoản chung Chương 2: Quy hoạch đường bộ Chương 3: Phân loại đường bộ và cơ quan quản lý đường bộ Chương 4: Các khu vực đường bộ và thực hiện các dự án liên quan đến đường bộ Chương 5: Sử dụng và quản lý ...

 • TVQH_Luật Giao thông đường bộ Lào_tiếng Lào.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2020-07)

 • Luật Giao thông đường bộ Lào được ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012, gồm có 12 phần và 89 điều.

 • TVQH_Luật an toàn giao thông đường bộ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Trung Hoa_tiếng Việt.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật An toàn giao thông đường bộ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa được phê chuẩn tại Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban thường trực Quốc hội khóa X ngày 28 tháng 10 năm 2003 và được ban hành tại Quyết định số 8 ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2004. Luật gồm có 8 chương, 124 Điều.

 • TVQH_Luật Giao thông đường bộ Singapore.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2020-07)

 • Đạo luật quy định giao thông đường bộ của Singapore, việc sử dụng phương tiện và người tham gia giao thông và cho các mục đích liên quan khác sau đó.

 • TVQH_Điều luật tạm thời về giấy phép cư trú của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-10)

 • Điều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được Chính phủ thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2015 tại cuộc họp thường kỳ thứ 109 của Chính phủ, văn bản được công bố và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Điều luật gồm 23 điều.

 • TVQH_Luật Phòng chống HIV.AIDS của Campuchia.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Quốc Hải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật phòng, chống HIV/AIDS của Campuchia được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2002; được Thượng viện phê chuẩn ngày 10 tháng 7 năm 2002. Luật gồm: 11 chương, 53 điều luật.

 • TVQH_Luật về người lao động Philipines 1995.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Quốc Hải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật về lao động di cư và người lao động Philipines ở nước ngoài 1995 được Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua trong kì họp Quốc hội. Luật gồm 43 phần; kèm theo luật số 10022, luật sửa đổi luật số 8042 hay Luật về người lao động ở nước ngoài và người Philippines ở nước ngoài.

 • TVQH_Điều luật phòng, chống HIV.AIDS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-10)

 • Điều luật phòng, chống HIV/AIDS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thông qua ngày 18/01/2006 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ lần thứ 122, được công bố và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2006; được sửa đổi, bổ sung theo Lệnh số 709 ngày2/3/2019 của Thủ tướng). Điều luật gồm 7 chương, 64 điều; kèm theo Lệnh của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Số 709

 • TVQH_Luật giao thông đường bộ Nhật Bản_tiếng Việt.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật Giao thông đường bộ Nhật Bản gồm có 10 chương: Chương 1: Cơ sở chứng minh an toàn giao thông không có ranh giới về văn hóa và quốc gia; Chương 2: Quy tắc dành cho người đi bộ; Chương 3: Khi đi xe đạp; Chương 4: Trước khi cầm tay lái; Chương 5: Lời khuyên khi lái xe; Chương 6: Các điểm nguy hiểm và tình trạng đường nguy hiểm; Chương 7: Lái xe trên đường cao tốc quốc gia và...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95