Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57515
Title: Luật Giao thông đường bộ Nhật Bản
Authors: Bộ Công an (biên dịch)
Keywords: Luật
Giao thông đường bộ
Nhật Bản
Abstract: Luật Giao thông đường bộ Nhật Bản gồm có 10 chương: Chương 1: Cơ sở chứng minh an toàn giao thông không có ranh giới về văn hóa và quốc gia; Chương 2: Quy tắc dành cho người đi bộ; Chương 3: Khi đi xe đạp; Chương 4: Trước khi cầm tay lái; Chương 5: Lời khuyên khi lái xe; Chương 6: Các điểm nguy hiểm và tình trạng đường nguy hiểm; Chương 7: Lái xe trên đường cao tốc quốc gia và đường ô tô; Chương 8: Đi xe máy; Chương 9: Tai nạn giao thông, xe hỏng dọc đường và động đất lớn, dành cho các chủ phương tiện.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu dịch
Extent: 90 trang, pdf
Method: Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Luật giao thông đường bộ Nhật Bản_tiếng Việt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 143,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.