Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57523
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐỗ Thúy Hòa (biên dịch)-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57523-
dc.description.abstractĐiều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được Chính phủ thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2015 tại cuộc họp thường kỳ thứ 109 của Chính phủ, văn bản được công bố và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Điều luật gồm 23 điều.-
dc.format.extent13 trang, pdf-
dc.rightsThư viện Quốc hộivi
dc.subjectĐiều luật tạm thờivi
dc.subjectGiấy phép cư trúvi
dc.subjectCộng hòa nhân dân Trung Hoavi
dc.subjectTrung Hoavi
dc.titleĐiều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoavi
dc.typeTài liệu dịchvi
dc.source.methodCổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/.-
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.