Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57530
Title: Luật Đường bộ Hàn Quốc
Authors: Bộ Giao thông vận tải (biên dịch)
Keywords: Luật
Đường bộ
Hàn Quốc
Abstract: Luật Đường bộ Hàn Quốc gồm 10 chương và 118 điều. kèm theo các phụ lục quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới giao thông đường bộ Hàn Quốc, cụ thể: Chương 1: Các điều khoản chung Chương 2: Quy hoạch đường bộ Chương 3: Phân loại đường bộ và cơ quan quản lý đường bộ Chương 4: Các khu vực đường bộ và thực hiện các dự án liên quan đến đường bộ Chương 5: Sử dụng và quản lý đường bộ Chương 6: Chiếm dụng và sử dụng đường bộ Chương 7: Bảo vệ đường và phí công cộng Chương 8: Chi phí và lợi ích đường bộ Chương 9: Các điều khoản bổ sung Chương 10: Các quy định hình phạt
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 96 trang, pdf
Method: Bộ Giao thông vận tải
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVHQ_Luật Đường bộ của Hàn Quốc_BGTVT..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 625,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.