Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57535
Title: Báo cáo kết quả tọa đàm "Góp ý Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)"
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Báo cáo
Tọa đàm
Góp ý
Dự thảo
Luật Giao thông đường bộ
Giao thông đường bộ
Abstract: Báo cáo tổng hợp các góp ý của chuyên gia, Đại biểu Quốc hội, nhà khoa học về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), trong đó, tập trung thảo luận về 03 nội dung chính: Có nên tác Luật Giao thông đường bộ thành hai luật?; Chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép lái xe; và góp ý chung cho 02 Dự thảo luật. Đối với nội dung có nên tách thành hai luật và thẩm quyền cấp Giấy phép lái xe: Báo cáo nêu các ý kiến, lập luận thể hiện không đồng tình của các đại biểu tham dự Tọa đàm với việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật và chuyển thẩm quyền cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông sang Bộ Công an như theo đề xuất của Chính phủ và hai dự thảo luật.
Issue Date: 2020-10
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.