Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57538
Title: Nghị định kiểm soát ma túy của Trung Quốc (ban hành năm 1987)
Keywords: Nghị định
Kiểm soát
Ma túy
Trung Quốc
Abstract: Nghị định kiểm soát ma túy của Trung Quốc (ban hành năm 1987); gồm có 7 chương, 38 Điều; Chương 1: Quy định về các điều khoản chung; Chương 2: Về việc trồng các loại cây có chứa chất ma túy và sản xuất ma túy; Chương 3: Về việc cung cấp các chất ma túy; Chương 4: Vận chuyển các chất ma túy; Chương 5: Xuất - nhập khẩu các chất ma túy; Chương 6: Việc sử dụng các chất ma túy; Chương 7: Hình phạt.
Issue Date: 2008
Type: Tài liệu dịch
Extent: 10 trang, pdf
Method: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.