Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57592
Title: Đảm bảo chất lượng đào tạo nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Phạm Xuân Khánh
Keywords: Chất lượng
Nghề nghiệp
Hội nhập quốc tế
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay; hội nhập quốc tế cơ hội, khó khăn và thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp; mục tiêu và các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế".
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội.
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.