Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57599
Title: Công văn số 9220/BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin trả lời đại biểu Quốc hội về công tác quản lý doanh nghiệp của nông lâm trường
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 9220/BNN-QLDN
Doanh nghiệp
Nông trường
Lâm trường
Abstract: Cung cấp thông tin về các mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp của nông, lâm trường; các khó khăn vướng mắc về vốn đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ và lao động phục vụ sản xuất của các nông, lâm trường; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của nông, lâm trường quốc doanh
Issue Date: 2015-11-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9220.BNN-QLDN.15.Qtri DNg Nonglamtruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.