Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57615
Title: Bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Trần Văn Khiêm, Nguyễn Thế Mạnh
Keywords: Chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Hội nhập quốc tế
Giáo dục nghề nghiệp
Chất lượng giáo dục
Abstract: Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vị trí quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất và dịch vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bảo đảm chất lượng GDNN trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần thực hiện nhiều giải pháp từ đổi mới quản trị nhà trường, phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới tổ chức quá trình đào tạo theo hướng gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp, đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo ở khu vực và các nước phát triển.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VEC2019-TVKhiem-NTManh-Bdam GD nghe nghiep trong hoi nhap Qte.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 208,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.