Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57618
Title: Thực trạng và định hướng xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025
Authors: Trần Văn Nịch
Keywords: Giáo dục
Xây dựng
Nhà giáo
Giáo dục nghề nghiệp
Giai đoạn 2020-2025
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp về số lượng, chất lượng, chế độ, chính sách; xác định quan điểm, mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.