Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57623
Title: Thực trạng và giải pháp chuyển giao, đào tạo thí điểm các chương trình chất lượng cao cấp độ quốc tế
Authors: Vũ Xuân Hùng
Keywords: Chuyển giao
Đào tạo
Chất lượng
Quốc tế
Abstract: Bài viết trình bày khái quát về thực trạng việc chuyển giao chương trình đào tạo chất lượng cao cấp độ quốc tế và việc triển khai thí điểm đào tạo các chương trình này ở các trường chất lượng cao thời gian vừa qua, nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được, những khó khăn. Đồng thời qua đó, đề xuất một số giải pháp triển khai, nhân rộng các chương trình chất lượng cao cấp độ quốc tế này ở nhiều trường chất lượng cao trong thời gian tới nhằm tăng nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.