Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57626
Title: Xu thế giáo dục nghề nghiệp thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - Vấn đề đào tạo nghề tại Hội nghị chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế
Authors: Wendy Cunningham
Keywords: Giáo dục
Giáo dục nghề nghiệp
Nghề nghiệp
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam, từ đó đưa ra xu thế hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp trên thế giới; hàm ý đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.