Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57647
Title: Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Thị Hạnh
Keywords: Thu hồi hàng hóa
Hàng hóa có khuyết tật
Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Việt Nam
Abstract: Luận án phân tích, bình luận, đánh giá một cách toàn diện và khách quan về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật ở Việt Nam. Qua đó làm rõ thành tựu và những điểm còn bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp. Luận án đưa ra kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định mới để hoàn thiện pháp luật, cũng như tăng cường việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật ở Việt Nam.
Advisor: Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Biên
Date Created: 2020
Type: Luận án
Extent: 173 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA PhamThiHanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT PhamThiHanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 523,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_PhamThiHanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 464,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.