Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57648
Title: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Đỗ Thị Diệp
Keywords: Biến đổi khí hậu
Chiến lược sinh kế
Thái Bình
Ven biển
Sinh kế
Abstract: Chiến lược sinh kế (CLSK) vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) được phân loại dựa trên tổng hợp các tiêu chí được kế thừa và phát triển trong nghiên cứu trong và ngoài nước, có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và nội dung nghiên cứu. Cách phân chia này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về CLSK vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH. Cụ thể, CLSK vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH được phân chia thành 02 nhóm chính phân theo mức độ phụ thuộc vào tài nguyên thiên thiên và 05 nhóm chiến lược cụ thể hơn, bao gồm: (i) CLSK dựa vào nông nghiệp; (ii) CLSK dựa vào NTTS; (iii) CLSK dựa vào đánh bắt; (iv) CLSK dựa vào làm thuê trong nông nghiệp; (v) CLSK phi nông nghiệp.
Advisor: Nguyễn Văn Song
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 224 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTPT - LA - Do Thi Diep.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTPT - TTLA - Do Thi Diep.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 839,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Do Thi Diep.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 154,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.